Review3T

Review Tất Tần Tật

Nhân tướng học

Nhận biết người qua các đặc điểm nhân tướng học bên ngoài một cách nhanh nhất, giúp ta có các đánh giá sơ lược về họ.